Bilgi Teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim, yeni imkanların yani sıra yeni ihtiyaç ve is alanlarını da ortaya çıkartmaktadır. FormülSoft'un öz görevi, gerçek zamanlı işaret işlemeye dayalı uygulamalar başta olmak üzere teknolojik yazılımlarda yenilikçilik ve ar-ge gücünü yoğunlaştırarak firma ve ürün düzeyinde farklar ortaya koymaktır. Böylelikle rekabette teknoloji ve performans üstünlüğü elde edilmesi hedeflenmektedir. Ürün çeşitliliği ve pazar yayılımını da günlük ihtiyaçlardan sıyrılıp, bu öz göreve uygun olanları seçilmesi bir lüks olarak görülmemiştir. Geliştirilen teknolojilere ilişkin çekirdek yazılımlar üretken yapıda olup uygulama projeleri hızla bunların üzerine kurulabilmektedir. Böylelikle hem performansı bilinen bileşenler kullanılmakta hem de yeni kombinasyonlar ek rekabet gücü saglamaktadir.